Διαθεματικές εργασίες για το σχολικό έτος 2019-20

Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους μπορείτε να βρείτε τις διαθεματικές εργασίες που εκπονήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ Δράμας την σχολική χρονιά 2019-20: