Διαθεματικές εργασίες για το σχολικό έτος 2018-19

Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους μπορείτε να βρείτε τις  διαθεματικές εργασίες που εκπονήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ Δράμας την σχολική χρονιά 2018-19: