ΣΔΕ ΔράμαςΤο σχολείο της καρδιάς μας

Ιστορικό

 • Το ΣΔΕ Δράμας λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2003-04 με 69 εκπαιδευόμενους, διευθυντή τον κ. Καζάκο Σωτήριο, αναπληρώτρια διευθύντρια την κα Χριστοδούλου Βάγια και εκπαιδευτές τους Προκοπίου Κων/νο, Μηλώση Χρήστο, Λάμψια Αγγελική, Ζιάκου Ευανθία και Βασιλειάδου Ησαΐα.
 • Το σχολικό έτος 2004-05 διευθυντής ήταν ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος και αποσπασμένοι εκπαιδευτές οι Χριστοδούλου Βάγια, Μηλώση Χρήστο, Αλμπάντη Θεοδοσία, Ζιάκου Ευανθία και Βασιλειάδου Ησαΐα. Τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν οι πρώτοι 6 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2005-06 διευθυντής ήταν ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος και αποσπασμένοι εκπαιδευτές οι Μπαμπλά Στέλλα, Ζουρνατζής Λάζαρος, Θωμάς Χαράλαμπος, Παναγιωτίδου Αναστασία, Χριστοδούλου Βάγια, Μηλώση Χρήστο, Αλμπάντη Θεοδοσία, Ζιάκου Ευανθία και Βασιλειάδου Ησαΐα. Τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 33 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2006-07 διευθυντής ήταν ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος και αποσπασμένοι εκπαιδευτές οι Μπαμπλά Στέλλα, Ζουρνατζής Λάζαρος, Θωμάς Χαράλαμπος, Παναγιωτίδου Αναστασία, Χριστοδούλου Βάγια, Θεοδωρίσου Αναστασία και Βασιλειάδου Δέσποινα. Τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 32 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2007-08 διευθυντής ήταν ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος και αποσπασμένοι εκπαιδευτές οι Μπαμπλά Στέλλα, Ζουρνατζής Λάζαρος, Θωμάς Χαράλαμπος, Ευθυνόπουλος Μηνάς, Τσαμπανίδης Κων/νος και Βασιλειάδου Δέσποινα. Τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 25 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2008-09 διευθυντής ήταν η κα. Αλμπάντη Θεοδοσία και αποσπασμένοι εκπαιδευτές οι Θωμάς Χαράλαμπος, Ευθυνόπουλος Μηνάς, Λογοθέτης Παντελής, Σαρόγλου Νίκος, Γιανουχαηλίδου Ελένη, Μουτεσίδης Κων/νος και Βασιλειάδου Δέσποινα. Τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 28 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2009-10 διευθυντής ήταν ο κ. Θωμάς Χαράλαμπος και αποσπασμένοι εκπαιδευτές οι Ευθυνόπουλος Μηνάς, Λογοθέτης Παντελής, Σαρόγλου Νίκος, Γιανουχαηλίδου Ελένη, Μουτεσίδης Κων/νος και Βασιλειάδου Δέσποινα. Τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 28 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2010-11 διευθυντής ήταν ο κ. Σένδρος Γιώργος και αποσπασμένοι εκπαιδευτές οι Ευθυνόπουλος Μηνάς, Σαρόγλου Νίκος, Γιανουχαηλίδου Ελένη, Μουτεσίδης Κων/νος και Βασιλειάδου Δέσποινα. Τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 31 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2011-12 διευθυντής ήταν ο κ. Σένδρος Γιώργος και αποσπασμένοι εκπαιδευτές οι Ευθυνόπουλος Μηνάς, Σαρόγλου Νίκος, Μουτεσίδης Κων/νος και Κοπασάκης Αντώνης. Τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 16 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2012-13 διευθυντής ήταν η κα. Δεβρένη-Κουτσούκη Άννα και αποσπασμένοι εκπαιδευτές οι Ευθυνόπουλος Μηνάς, Σαρόγλου Νίκος, Μουτεσίδης Κων/νος και Μυλωνά Ελισάβετ. Τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 23 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2013-14 διευθυντής ήταν η κα. Δεβρένη-Κουτσούκη Άννα και εκπαιδευτές οι Σαρόγλου Νίκος, Μουτεσίδης Κων/νος και Μυλωνά Ελισάβετ. Τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 14 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2014-15 διευθυντής ήταν ο κ. Ορφανίδης Κων/νος, υποδιευθυντής ο κ. Ταουσάνης Ιωάννης και αποσπασμένος εκπαιδευτής ο Σαρόγλου Νίκος. Τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 26 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2015-16 διευθυντής ήταν ο κ. Ορφανίδης Κων/νος, υποδιευθυντής ο κ. Ταουσάνης Ιωάννης και αποσπασμένοι εκπαιδευτές οι Καριπίδης Νίκος, Ουζούνης Αθανάσιος, Φιλτσόγλου Αναστασία και Μυλωνά Ελισάβετ. Τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 37 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2016-17 διευθυντής ήταν ο κ. Καριπίδης Νίκος, υποδιευθυντής ο κ. Ταουσάνης Ιωάννης και αποσπασμένοι εκπαιδευτές οι Ουζούνης Αθανάσιος, Φιλτσόγλου Αναστασία και Μυλωνά Ελισάβετ. Τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 23 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2017-18 διευθυντής είναι ο κ. Καριπίδης Νίκος, υποδιευθυντής ο κ. Ταουσάνης Ιωάννης και αποσπασμένοι εκπαιδευτές οι Καζαντζίδης Μιλτιάδης, Μνηματίδου Μαρία και Μυλωνά Ελισάβετ.Τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 18 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2018-19 διευθυντής είναι ο κ. Καριπίδης Νίκος, υποδιευθυντής ο κ. Ταουσάνης Ιωάννης και αποσπασμένοι εκπαιδευτές οι Ιορδάνογλου Κωνσταντίνος, Παπαδανιήλ Ιωάννα, Πολυτίδης Δημήτριος και Σαρόγλου Νικόλαος. Τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 18 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2019-20 διευθυντής είναι ο κ. Καριπίδης Νίκος, υποδιευθυντής ο κ. Ταουσάνης Ιωάννης και αποσπασμένοι εκπαιδευτές οι Ιορδάνογλου Κωνσταντίνος, Παπαδανιήλ Ιωάννα, Πολυτίδης Δημήτριος και Σαρόγλου ΝικόλαοςΤη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 37 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2020-21 διευθυντής είναι ο κ. Καριπίδης Νίκος, υποδιευθυντής ο κ. Ταουσάνης Ιωάννης και αποσπασμένοι εκπαιδευτές οι Πολυτίδης Δημήτριος και Τερζόπουλος Γεώργιος. Τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 24 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2021-22 διευθυντής είναι ο κ. Καριπίδης Νίκος, υποδιευθυντής ο κ. Ταουσάνης Ιωάννης και αποσπασμένοι εκπαιδευτές οι Πολυτίδης Δημήτριος και Τερζόπουλος Γεώργιος. Τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 30 εκπαιδευόμενοι.
 • Το σχολικό έτος 2022-23 διευθυντής είναι ο κ. Καριπίδης Νίκος, υποδιευθυντής ο κ. Ταουσάνης Ιωάννης και αποσπασμένη εκπαιδεύτρια η κα Μνηματίδου Μαρία.

Έως σήμερα πέρασαν από τα θρανία του ΣΔΕ Δράμας περισσότεροι από 750 εκπαιδευόμενοι και αποφοίτησαν περισσότεροι από 450 εξ αυτών. Κάποιοι από αυτούς τους εκπαιδευόμενους, παρακολούθησαν τα μαθήματα σε ένα από τα 2 παραρτήματα που λειτούργησαν στο Παρανέστι και στο Νευροκόπι, με στόχο την εξυπηρέτηση των πιο απομακρυσμένων περιοχών του νομού.

Όλα αυτά τα χρόνια, εκτός των μονίμων αποσπασμένων εκπαιδευτικών, πρόσφεραν επίσης έργο πολλοί ωρομίσθιοι καθηγητές, ψυχολόγοι, σύμβουλοι σταδιοδρομίας και σύμβουλοι παιδαγωγικών θεμάτων.


Στέγαση και εξοπλισμός

Από την άνοιξη του 2016, το σχολείο μεταφέρθηκε και συστεγάζεται με το 10ο Δημοτικό σχολείο Δράμας στην οδό Παπαφλέσσα 10 δίπλα στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων. Το κτίριο του 10ου Δημοτικού σχολείου, στο οποίο στεγάζεται το ΣΔΕ Δράμας, έχει 3 μεγάλες αίθουσες στο ισόγειο και άλλες 3 στον πρώτο όροφο, όπου λειτουργεί και το γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου μας. Στο ισόγειο έχει εγκατασταθεί σε αυτόνομη αίθουσα το εργαστήριο πληροφορικής το οποίο αποτελείται από 15 υπολογιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο και αρκετούς εκτυπωτές που καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Δυστυχώς ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του σχολείου μας είναι αρκετά παλιός και χρειάζεται ανανέωση. Εντούτοις οι εκπαιδευτές αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τον υπάρχον εξοπλισμό δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να έρθουν σε επαφή με όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον, ο μεγάλος αύλειος χώρος χρησιμοποιείται για ποικίλες δραστηριότητες, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Ενημέρωση και εγγραφή

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ποιος είναι ο σκοπός τους, ποιοι μπορούν να φοιτήσουν, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών, κλπ) πατήστε εδώ.

Αν θέλετε να δείτε την ενημερωτική αφίσα του σχολείου μας πατήστε εδώ.

Αν πάλι θέλετε πληροφορίες για τον τρόπο εγγραφής στο σχολείο μας πατήστε εδώ.

Καριπίδης Νίκος
Διευθυντής ΣΔΕ Δράμας