Ο θεσμός των ΣΔΕΑναλυτικές πληροφορίες

Steaks menu

Σε ποιους απευθύνονται

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (νόμος 2525/97).

Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Το πρώτο ΣΔΕ άνοιξε το 2000 ενώ σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία περισσότερα από 60 ΣΔΕ σε όλη την Ελλάδα. Την χωρογραφική κατανομή των ΣΔΕ στην Ελλάδα καθώς και γενικές πληροφορίες για το κάθε ΣΔΕ μπορείτε να δείτε εδώ. Το πρόγραμμα των ΣΔΕ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός ? Στόχοι

Σκοπός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων και η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και η αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της εργασίας.

Στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι:

 • Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω.
 • Η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν στην κοινωνική ? οικονομική ένταξη και ανέλιξη.
 • Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων.
 • Η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο της εργασίας.
Drinks menu

ΣΔΕ Ένα διαφορετικό σχολείο

Ποια μαθήματα διδάσκονται;

Ο βασικός πυρήνας του προγράμματος σπουδών των ΣΔΕ συγκροτείται από 8 γενικές κατηγορίες μαθημάτων που αναφέρονται σαν "γραμματισμοί". Οι γραμματισμοί αυτοί είναι:
 • Γλωσσικός Γραμματισμός (ελληνική γλώσσα - 3 ώρες την εβδομάδα)
 • Αριθμητικός Γραμματισμός (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Πληροφορικός Γραμματισμός (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Γλωσσικός Γραμματισμός (αγγλική γλώσσα - 3 ώρες την εβδομάδα)
 • Κοινωνικός Γραμματισμός (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Επιστημονικός Γραμματισμός (φυσικές επιστήμες - 2 ώρες την εβδομάδα)
 • Περιβαλλοντικός Γραμματισμός (2 ώρες την εβδομάδα)
 • Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή (1 ώρα την εβδομάδα)
 • Επίσης 3 ώρες την εβδομάδα οι εκπαιδευόμενοι ασχολούνται με διαθεματικά Project, ενώ δέχονται υποστήριξη 1 ώρα από σύμβουλο σταδιοδρομίας και 1 ώρα από σύμβουλο ψυχολόγο.
Η ύλη των γραμματισμών δεν είναι αυστηρά καθορισμένη αλλά αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτών να την προσαρμόσουν στις δυνατότητες και τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων. Επιπλέον υπάρχει σαφής προσανατολισμός στη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση όλων των θεμάτων ώστε οι εκπαιδευόμενοι να προσεγγίσουν τα θέματα από διαφορετικές οπτικές.

Διαφορές με το Παραδοσιακό Γυμνάσιο

 • Η φοίτηση είναι 2 χρόνια, έτσι οι εκπαιδευόμενοι κερδίζουν μία χρονιά σε σχέση με το παραδοσιακό γυμνάσιο.
 • Εστιάζει στη γνώση και όχι στην αξιολόγηση. Έχει ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών με λίγα μαθήματα. Δεν έχει βιβλία ούτε εξετάσεις.
 • Δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές να λειτουργήσουν ειδικά εργαστήρια (πχ ζωγραφική, γλυπτική, μουσική, κλπ), ενώ παρέχει επιπλέον και ενισχυτική εξατομικευμένη διδασκαλία.
 • Αξιοποιεί επιπλέον υπηρεσίες (συμβουλευτικές, ψυχολογικής υποστήριξης, επαγγελματικού προσανατολισμού, κλπ) ώστε να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τους εκπαιδευόμενους.
 • Λειτουργεί απογευματινές ώρες, διευκολύνοντας την αντιμετώπιση των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων των εκπαιδευομένων.
 • Στηρίζεται σε μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων που εστιάζει στις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων.
 • Δίνει έμφαση στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων παρέχοντας στοχευμένη διδασκαλία ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου.
 • Αναπτύσσει κοινωνικές και συνεργατικές δεξιότητες μέσα από συμπράξεις και επισκέψεις σε άλλους φορείς.
Salads menu

ΣΔΕ Το σχολείο που πάντα επιθυμούσαμε

Επιπλέον δυνατότητες

Η φοίτηση στο ΣΔΕ είναι μία καθημερινή εμπειρία. Βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν όχι απλά τις γνώσεις τους αλλά και τις κοινωνικές τους δεξιότητες επανεξετάζοντας τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις τους και αναλαμβάνοντας οι ίδιοι την ευθύνη της ζωής τους. Δεν είναι απλά μία δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση. Είναι μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται, εκτός του διδακτικού προσωπικού, και άλλο επιστημονικό προσωπικό. Σύμβουλοι ψυχολόγοι υποστηρίζουν τους εκπαιδευόμενους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στην καθημερινότητά τους.
Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού δίνουν κατευθύνσεις και οδηγίες σε όσους επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.
Σύμβουλοι παιδαγωγικών θεμάτων βοηθούν τους εκπαιδευτικούς παρέχοντάς τους πληροφορίες για σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας.
Πέρα από τις προηγούμενες δυνατότητες δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από αυθεντικές εμπειρίες μάθησης. Για το λόγο αυτό οργανώνονται συχνά επισκέψεις σε φορείς, υπηρεσίες, οργανώσεις, εκθέσεις, ομιλίες, κλπ.
Δεν λείπουν οι οργανωμένες ημερήσιες εκδρομές σε απομακρυσμένα αξιοθέατα, τόπους και εκδηλώσεις.
Επιπλέον οργανώνονται εξειδικευμένα εργαστήρια (μουσικής, ζωγραφικής, δημιουργικής γραφής, κλπ) με στόχο τη διερεύνηση και ανακάλυψη "κρυφών" δεξιοτήτων-ταλέντων των εκπαιδευομένων.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τα ειδικά έντυπα του υπουργείου Παιδείας (συνοπτικό έντυπο, αναλυτικό έντυπο).

Νομοθετικό πλαίσιο

Η νομοθεσία που σχετίζεται με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έχει πολλές φορές επικαιροποιηθεί στη διάρκεια των χρόνων. Οι σημαντικότεροι σταθμοί ήταν: