Δραστηριότητα marshmallow challenge

Στο πλαίσιο του Επιστημονικού γραμματισμού οι εκπαιδευόμενοι των τμημάτων του 1ου Κύκλου του Σ.Δ.Ε. Δράμας, καθοδηγούμενοι από τον εκπαιδευτή Ιορδάνογλου Κωνσταντίνο, συμμετείχαν από κοινού στη δραστηριότητα marshmallow challenge, κατά τη διάρκεια 2 διδακτικών ωρών
Μετά τον αρχικό χωρισμό σε 4 ομάδες των 4-5 ατόμων, δόθηκαν τα υλικά σε κάθε ομάδα δηλαδή 20 μακαρόνια, 1 μέτρο κολλητικής ταινίας, 1 μέτρο σπάγγου και ένα γλυκό marshmallow.
Σκοπός της δραστηριότητας είναι η δημιουργία μιας στέρεης, όσο το δυνατό ψηλότερης δομής, από τα παραπάνω υλικά, με το γλυκό marshmallow στην κορυφή της δομής, σε χρόνο 20 λεπτών.


Με την έναρξη των εργασιών, οι ομάδες επιδόθηκαν με ζήλο στην εκπόνηση της κατασκευής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μόνο μία ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει στέρεη δομή, ύψους σχεδόν 1 μέτρου.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι ομάδες ανέφεραν τον τρόπο σκέψης-εργασίας τους. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις η τοποθέτηση του marshmallow έγινε στο τελικό στάδιο, το βάρος του οποίου ήταν αρκετό για να αποσταθεροποιήσει τη κατασκευή. Ως συμπέρασμα, η επιτυχία των δομών αυτών εξαρτάται από τη δημιουργία καλής βάσης στήριξης καθώς και τη συνεχή βελτίωση ενός αρχικού πρωτοτύπου στο οποίο θα έχει τοποθετηθεί το marshmallow.
Συνοψίζοντας, οι εκπαιδευόμενοι του 1ου Κύκλου του Σ.Δ.Ε. Δράμας είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, να συνεργαστούν στο πλαίσιο της ομάδας και να εμπλακούν σε μία διαδικασία επίλυσης προβλημάτων.

Φωτογραφικό υλικό από τη συνάντηση μπορείτε να δείτε εδώ .

Ετικέτες :