Υλοποιώντας το "egg drop challenge"

Στο πλαίσιο του Επιστημονικού γραμματισμού οι εκπαιδευόμενοι της Β΄ Τάξης του ΣΔΕ Δράμας επιχείρησαν ανά ομάδες να υλοποιήσουν κατασκευές προστασίας αυγού με χρήση απλών υλικών και να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα τους με την ρίψη τους από συγκεκριμένο ύψος (egg drop challenge). Την υλοποίηση του πειράματος επέβλεψε ο εκπαιδευτής του ΣΔΕ Δράμας κ. Ιορδάνογλου Κώστας.

Κατά το 1ο μέρος της δραστηριότητας οι ομάδες επέλεξαν υλικά, εκπόνησαν κάποια σχέδια στο χαρτί και παρουσίασαν στην ολομέλεια την εκδοχή τους για την προστασία αυγού κατά την πτώση.

Στο 2ο μέρος οι ομάδες υλοποίησαν συνολικά επτά κατασκευές και έλεγξαν την αποτελεσματικότητά τους με ρίψη από ύψος περίπου 3-4 μέτρων. Οι κατασκευές ήταν όλες επιτυχείς αν και είχαν διαφορετικές προσεγγίσεις στη χρήση υλικών και σχεδιασμού. Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι πέταξαν όσο ψηλότερα μπορούσαν τις δημιουργίες τους για να δουν πόσο πραγματικά αντέχουν! Και σε αυτή την περίπτωση σχεδόν όλες οι κατασκευές αποδείχθηκαν επιτυχείς.

Μερικά από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την απορρόφηση της κρούσης ήταν: αφρολέξ, φελιζόλ, άμμος, gel μαλλιών, βαμβάκι. Επιπρόσθετα σε κάποιες κατασκευές έγινε χρήση σακούλας ή επίπεδων χαρτονιών για την μείωση της ταχύτητας πρόσκρουσης.

Τέλος στην αίθουσα διδασκαλίας, έγινε σύντομη αξιολόγηση της κατασκευών και αναδείχθηκαν οι έννοιες της Δυναμικής ενέργειας, της Κινητικής ενέργειας, της Βαρύτητας, καθώς και ο ρόλος της επιφάνειας ενός αντικειμένου κατά την πτώση.

Μέσω των κατασκευών συνδέεται η τεχνολογία με την επιστήμη και καλλιεργούνται δεξιότητες όπως η εφευρετικότητα, η επίλυση προβλημάτων και η δημιουργική σκέψη στο πλαίσιο της ομάδας.

Φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα μπορείτε να δείτε εδώ και βίντεο εδώ.