Θεματολογία και πρόγραμμα συμβουλευτικών συνεδριών

Με την έλευση του συμβούλου σταδιοδρομίας κ. Ψαριανού Ερμόλαο και της ψυχολόγου-συμβούλου κας Τάζογλου Ευανθίας προστίθεται μία ακόμη ψηφίδα στο μωσαϊκό της εκπαίδευσης στο ΣΔΕ Δράμας. Μετά από τη συνεργασία των συμβούλων με το Διευθυντή του σχολείου καθορίστηκαν τα θέματα και το πρόγραμμα των συμβουλευτικών συνεδριών για το μήνα Μάρτιο. Τα θέματα προέκυψαν μετά από συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους προκειμένου να καλύψουν τις ανησυχίες και τις ανάγκες τους. 

Ετικέτες :