Θεματολογία και πρόγραμμα συμβουλευτικών συνεδριών Απριλίου Μαΐου

Μεσά από τη συνεργασία του συμβούλου ψυχολόγου και σταδιοδρομίας με το Διευθυντή του σχολείου και τους εκπαιδευόμενους καθορίστηκαν τα θέματα και το πρόγραμμα των συμβουλευτικών συνεδριών για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Συνεχίζονται επίσης οι ατομικές συνεδρίες με τους εκπαιδευόμενους που αιτήθηκαν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ετικέτες :