Θεματολογία και πρόγραμμα συμβουλευτικών συνεδριών ψυχολόγου

Μέσα από τη συνεργασία του Διευθυντή του σχολείου με τη σύμβουλο ψυχολόγο και αφού λήφθηκαν υπόψη οι εκφρασμένες ανάγκες των εκπαιδευομένων καθορίστηκαν τα θέματα και το πρόγραμμα των συμβουλευτικών συνεδριών. Επιπρόσθετα ορίζονται και ατομικές συνεδρίες με όσους εκπαιδευόμενους ζητούν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ετικέτες :