Διαμόρφωση του σχολείου

Δεδομένης της απρόσμενης μετεγκατάστασης του σχολείου μας στο μέσο της περσινής άνοιξης και της συγκατοίκησής του με το 10ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας  χρειάστηκε η βοήθεια των εκπαιδευτικών, αλλά και των εκπαιδευομένων, στη διαμόρφωση των αιθουσών και των βοηθητικών χώρων που μας παραχωρήθηκαν προς χρήση.  Διαμορφώθηκε ο χώρος με την τοποθέτηση επίπλων, πινάκων, ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας, κλπ. Στον εξωτερικό χώρο μπήκαν πινακίδες ενημέρωσης ενώ εκκρεμεί η δημιουργία του εργαστηρίου πληροφορικής λόγω ελλιπούς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Φωτογραφίες του σχολείου μας μπορείτε να βρείτε εδώ.