Μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ λόγος για καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση. Μία τέτοια προσέγγιση είναι και η εκπαιδευτική ρομποτική. Τα πλεονεκτήματά της είναι πολλά:

  • αποτελεί μία παιγνιώδη μορφή μάθησης και για το λόγο αυτό ενισχύει τα κίνητρα ενασχόλησης,
  • αξιοποιεί την τεχνολογία και επωφελείται από τα πλεονεκτήματα της τελευταίας,
  • αποτελεί το μέσο για την εφαρμογή κοινωνιογνωστικών θεωριών μάθησης και συνεργατικών πρακτικών.,
  • παρέχει τη δυνατότητα διδασκαλίας πολλών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (STEM), κλπ

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένας θεσμός ανοικτός σε τέτοιου είδους καινοτομίες. Για το λόγο αυτό ο διευθυντής του ΣΔΕ Δράμας, διοργάνωσε εισαγωγικά μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για τους εκπαιδευόμενους του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δράμας. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά καθώς το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων ήταν μεγάλο. Αξιολογώντας τη θετική αυτή ανταπόκριση και τα αιτήματα των μαθητών μας αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τα μαθήματα. 

Φωτογραφικό υλικό από τη συνάντηση μπορείτε να δείτε εδώ .