Παρακολούθηση 2ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής

Την Παρασκευή 27/4/2018 οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Δράμας παρακολούθησαν την έναρξη του 2ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα «Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης». Στο συνέδριο παρουσίασαν εργασίες περισσότεροι από 300 σύνεδροι που ταξίδεψαν έως τη Δράμα, από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεσα στους εισηγητές ήταν και ο διευθυντής του ΣΔΕ Δράμας κ Καριπίδης Νικόλαος, ο οποίος παρουσίασε εργασία με θέμα "Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση: Ο ρόλος του μοντέλου TPACK στο σχεδιασμό σχετικών προγραμμάτων επιμόρφωσης". Εργασίες παρουσίασε επίσης ο σύμβουλος σταδιοδρομίας του ΣΔΕ Δράμας κ. Ψαριανός Ερμόλαος, με θέμα "Η σημασία της εμπειρίας στην παιδαγωγική του John Dewey" και "Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στις μαθησιακές διαδικασίες ευάλωτων κοινωνικά ομάδων".

Φωτογραφίες από την εκδήλωση μπορείτε να δείτε εδώ.

Ετικέτες :