Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτελέσματα δειγματικής διδασκαλίας

Δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου του σχολικού έτους 2018-19 για την πραγματοποίηση μιας δειγματικής διδασκαλίας. Προσεγγίζοντας το ζήτημα του σχεδιασμού ενός οικογενειακού προϋπολογισμού με τη βοήθεια μιας διαθεματικής προσέγγισης ενέπλεξαν τους μαθητές με έννοιες του μαθηματικού, κοινωνικού και πληροφορικού γραμματισμού. Στο κείμενο που επισυνάπτουμε οι εκπαιδευτές μας παραθέτουν τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν το θέμα, καθώς και τις αντιδράσεις των εκπαιδευομένων τους.

Όπως έχει αποδειχτεί σε πολλές έρευνες, η διαθεματική διδασκαλία που βασίζεται σε αυθεντικά προβλήματα προκαλεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων επειδή απαντά στις ανάγκες τους και λαμβάνει υπόψη τους προτιμώμενους τρόπους μάθησης. Για το λόγο αυτό η διεύθυνση του σχολείου παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται μεταξύ τους και να εφαρμόζουν όποτε έχουν την ευκαιρία την τεχνική αυτή.

 

Ετικέτες :