Ενημέρωση για το πρόγραμμα του εσπερινού ΕΠΑΛ

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2019, οι εκπαιδευόμενοι του Β κύκλου του ΣΔΕ Δράμας επισκέφτηκαν το εσπερινό ΕΠΑΛ της πόλης μας και ενημερώθηκαν από τον διευθυντή του για τις ειδικότητες που λειτουργούν, τα μαθήματα που διδάσκονται και γενικά το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του. Είχε προηγηθεί παρόμοια ενημέρωση τη Δευτέρα 13 Μαΐου από τον διευθυντή του εσπερινού Λυκείου Δράμας ο οποίος είχε επισκεφτεί το ΣΔΕ στο χώρο του.

Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν πλέον τις δυνατές επιλογές που έχουν και είναι σε θέση να καταλήξουν σε εκείνη που βρίσκεται πιο κοντά στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Είναι χαρά μας να διαπιστώνουμε κάθε χρόνο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών μας συνεχίζει και στην επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι το ΣΔΕ επιτυγχάνει το σκοπό του επανασυνδέοντας τους μαθητές με το εκπαιδευτικό σύστημα και ωθώντας τους να εμπλακούν ξανά με τη μαθησιακή διαδικασία.

Ετικέτες :