Το δικό μας μουσείο - Συνεργασία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Δράμας και Αρχαιολογικού Μουσείου Δράμας

Ο Dewey, ένθερμος υποστηρικτής της βιωματικής και αυθεντικής μάθησης, θεωρούσε ότι τα μαθήματα της ιστορίας και της γεωγραφίας αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές γνώσεων για τους μαθητές. Συμμεριζόμενοι και εμείς το σκεπτικό του, σκεφτήκαμε να αξιοποιήσουμε το χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Δράμας και τα εκθέματά του για να οργανώσουμε επιμορφωτικές δραστηριότητες. Η ανταπόκριση των εκπαιδευόμενων ήταν εντυπωσιακή. Το αυξημένο ενδιαφέρον τους μας οδήγησε σε μία μορφή συνεργασίας με το μουσείο, η οποία κατέληξε στην παρουσίαση αντιγράφων των εκθεμάτων του στα πλαίσια της διεθνούς ημέρας μουσείων. Πριν οι μαθητές κατασκευάσουν από πηλό και άλλα υλικά τα συγκεκριμένα αντίγραφα, αναζήτησαν και βρήκαν πληροφορίες για το κάθε έκθεμα, όπως την ιστορία του, το χώρο και τον τόπο που βρέθηκε, κλπ.

Η εκδήλωση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να παρουσίασουν μέσα στο χώρο του μουσείου τα έργα τους, να εκτεθούν στο κοινό και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για τις δυνατότητές τους, μέσα από την επιτυχημένη ολιγόλεπτη παρουσίαση της πορείας του έργου τους. Ευχαριστούμε θερμά τους υπεύθυνους του μουσείου για τη φιλοξενία τους και τη διάθεσή τους να διαιωνίσουμε αυτή τη συνεργασία. Φωτογραφίες από την εκδήλωση μπορείτε να δείτε εδώ.

Ετικέτες :