Συνεργασία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Δράμας και Αρχαιολογικού Μουσείου Δράμας

Η βιωματική μάθηση αποτελεί μία από τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η φιλοσοφία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Το ΣΔΕ Δράμας αξιοποιεί στο μέγιστο αυτή τη λογική επιδιώκοντας να φέρει αρχικά τους εκπαιδευόμενούς του σε επαφή με νέες εμπειρίες και στη συνέχεια να τους εμπλέξει ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης.
Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης το ΣΔΕ Δράμας είχε επισκεφτεί τον Μάρτιο το Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας και ξεναγήθηκε στα εκθέματα. Η δραστηριότητα αυτή πυροδότησε το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και τους ώθησε να συμμετέχουν σε μία δράση η οποία τελικά εντάχθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.
Στόχος αυτής της δράσης ήταν οι εκπαιδευόμενοι να μελετήσουν κάποια από τα εκθέματα του μουσείου, να μάθουν την ιστορία τους και να κατασκευάσουν πήλινα αντίγραφά τους. Την εμπειρία τους αυτή, αλλά και τα έργα τους, θα τα παρουσιάσουν τη Δευτέρα 21 Μαΐου και ώρα 19:00 σε εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας και η οποία είναι ανοικτή στο κοινό. Η αφίσα που συνοδεύει το κείμενο φιλοτεχνήθηκε από το ΣΔΕ Δράμας λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των υπευθύνων του Αρχαιολογικού Μουσείου Δράμας.

Ετικέτες :